Bài vẽ trang trí màu

 

Bài vẽ trang trí màu

30/12/2015

Để có thể có một bài vẽ trang trí hoàn chỉnh và đẹp nhất thì kĩ thuật cũng như các bước hoàn thành bài vẽ bạn cần phải nắm bắt thật chắc.
Các bước để hòan thành một bài trang trí từ đơn giản đến cầu kì, kĩ thuật pha màu, phối màu hài hòa. Cách vuốt cọ chuẩn xác.
Ngoài ra, bạn cần phải chăm chỉ luyện tập tại nhà hoặc đến các trung tâm luyện thi vẽ để được hướng dẫn các kĩ năng vẽ một cách chính xác nhất.

ve-trang-tri-mau-1
ve-trang-tri-mau-2
ve-trang-tri-mau-3
ve-trang-tri-mau-10 ve-trang-tri-mau-11
ve-trang-tri-mau-12 ve-trang-tri-mau-13
ve-trang-tri-mau-14 ve-trang-tri-mau-15
ve-trang-tri-mau-7
ve-trang-tri-mau-6
ve-trang-tri-mau-9
bai-ve-trang-tri-mau-1
bai-ve-trang-tri-mau-2
bai-ve-trang-tri-mau-3
bai-ve-trang-tri-mau-4
bai-ve-trang-tri-mau-5
bai-ve-trang-tri-mau-6
bai-ve-trang-tri-mau-8
bai-ve-trang-tri-mau-9
bai-ve-trang-tri-mau-10
bai-ve-trang-tri-mau-11
bai-ve-trang-tri-mau-14
bai-ve-trang-tri-mau-13
bai-ve-trang-tri-mau-15
bai-ve-trang-tri-mau-16
bai-ve-trang-tri-mau-18
bai-ve-trang-tri-mau-19
bai-ve-trang-tri-mau-20
bai-ve-trang-tri-mau-21
bai-ve-trang-tri-mau-22
bai-ve-trang-tri-mau-24
bai-ve-trang-tri-mau-25
bai-ve-trang-tri-mau-26
bai-ve-trang-tri-mau-27
bai-ve-trang-tri-mau-28
bai-ve-trang-tri-mau-29
bai-ve-trang-tri-mau-30
bai-ve-trang-tri-mau-31
bai-ve-trang-tri-mau-34
bai-ve-trang-tri-mau-35
bai-ve-trang-tri-mau-36
bai-ve-trang-tri-mau-37
bai-ve-trang-tri-mau-12
bai-ve-trang-tri-mau-23

cdcsacsc

Bài viết mới nhất

Tin liên quan