Bài vẽ đầu tượng

 

Bài vẽ đầu tượng

30/12/2015

Các bước tạo hình từ cơ bản đến nâng cao để hoàn thành một bài vẽ đầu tượng đẹp hoàn chỉnh. Cách xác định bố cục, xử lí sáng tối, đi chì đánh khối chuẩn mực

ve-dau-tuong-10
ve-dau-tuong-11  
 ve-dau-tuong-13
ve-dau-tuong-14
ve-dau-tuong-15
bai-ve-dau-tuong-4
ve-dau-tuong-6
ve-dau-tuong-7
bai-ve-dau-tuong-2
bai-ve-dau-tuong-3
ve-dau-tuong-9
bai-ve-dau-tuong-6
bai-ve-dau-tuong-7
bai-ve-dau-tuong-8
bai-ve-dau-tuong-9
bai-ve-dau-tuong-11
bai-ve-dau-tuong-12
bai-ve-dau-tuong-13
bai-ve-dau-tuong-15
bai-ve-dau-tuong-17
bai-ve-dau-tuong-18
bai-ve-dau-tuong-20
ve-dau-tuong-18
ve-dau-tuong-16
ve-dau-tuong-4
ve-dau-tuong-8
ve-dau-tuong-3
bai-ve-dau-tuong-5
bai-ve-dau-tuong-1
ve-dau-tuong-5
bai-ve-dau-tuong-16
bai-ve-dau-tuong-14
ve-dau-tuong-12 

Bài viết mới nhất

Tin liên quan